Genel

Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat Nedir?


Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat Nedir? Toplumun güvenlik ve esenliğini yakından ilgilendiren konular, Devletin gözetim ve denetimi altındadır. Bunlardan biri de 6136 Sayılı Yasa’nın düzenlediği konudur. Yasanın Birinci maddesi; “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulmasını bu yasa kapsamına almıştır.

Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat Nedir?

Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat Nedir?

Ateşli Silahlar

Buna göre; ateşli silahların taşınması ve bulundurulması “taşıma ruhsatı” ve “bulundurma ruhsatı” alınmasına bağlı tutulmuştur. Aksi takdirde yapılan davranışlar, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna aykırılık teşkil eder ve yargılama organlarınca cezalandırmayı gerektirir.
Konu ile ilgili kavramların tanımları Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 2. maddesinde yer almaktadır.

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Buna göre;
a) Silah : Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden ruhsata tabi araç ve aletlerin tümünü,

b) Armağan Silah : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından Başbakan ve Genelkurmay Başkanı tarafından veya yabancı ülkelerin devlet ve hükumet başkanlarından, hükumet üyeleri, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, tarafından armağan olarak verildiği usulüne uygun olarak belgelendirilen tabancalar ile av veya sporda kullanılan her nevi ateşli, ateşsiz silahları ve bıçakları,

c) Hatıra Silah : İstiklal Savaşı hatırası olduğu, 123 yılı ve bu yıldan önce imal edildiği kriminal laboratuarlarınca belirlenen ateşli silah, bıçak, kama ve kılıçlardır. Hatıra silahlara bulundurma izni verilir. Kapsam dışında kalanlar müsadere edilir. Ancak sahipleri hakkında kanuni işlem yapılmaz. Bu silahlar yalnız milli bayramlar, kurtuluş günleri veya törenleri ile il valiliğinin tespit edeceği özel gün ve törenlerde taşınabilir.

ç) Ateşli Silah : Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu nevi bir tür patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafeye kadar atabilen silahları,

d) Tabanca : Tam otomatik olmamak şartıyla; namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’i ve tüm uzunluğu 50 cm’i geçmeyecek dumanlı veya dumansız barut ya da bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,

Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat Nedir?

e) Tam Otomatik Silah : Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahları,

f) Yivli Av Tüfeği : Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’den fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran ayda veya atıcılıkta kullanılan ateşli yivli silahları,

g) Spor ve Nişan Tüfek ve Tabancaları : Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (ISSF) Tüzüğü’nde belirtilen, yarışmalarla uluslararası askeri yarışmalara katılmaya uygun ve genellikle spor amacıyla kullanılan yivli ve yivsiz tüfek ve tabancaları,

ğ) Diğer, Saldırı ve Savunma Aletleri : Yönetmeliğin (b), (c), (d), (e), (f), (g) bentlerinde sözü edilen ateşli ve ateşsiz silahlar dışında kalan bıçaklar ile özel saldırı ve savunmada kullanılmak amacıyla yapılmış her türlü ateşli ve ateşsiz aletleri,

h) Ruhsat : Bu yönetmeliğe göre verilecek silah taşıma ve bulundurma belgelerini, trapskeet atış alanı ve poligon işletme izin belgelerini, silah tamir yeri açma izin belgelerini ve mermi satış izin belgelerini,

Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat Nedir?

ı) Taşıma Ruhsatı: Ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

i) Bulundurma Ruhsatı : Ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgeyi,

j) Antika Silahlar : Eskiden kalma, değerli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan veya artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletleri kapsar. Kriminal polis laboratuvarlarında antika silah olduğu tespit edilen silahlar ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara sadece bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları nakletmek için mülki amirden silah nakit belgesinin alınması zorunludur.

k) Kimlik Kartları ve Silah Taşıma izni : Kuvvet Komutanlıklarınca Jandarma Genel Komutanlığınca, Sahil Güvenlik Komutanlığınca emekli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar için verilecek emekli kimlik kartları ile sahiplerinin silah taşıma yetkisini belirleyen silah taşıma izin belgesini,

l) Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli : Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında istihdam edilen astsubay, subay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaş rütbesindeki personeli,

m) Müstafi Askeri Personel : Türk Silahlı Kuvvetlerinden, mecburi hizmeti tamamlayarak istifa etmek suretiyle ayrılan subay, astsubay, uzman jandarmalar ile en az 10 yıl görev yapıp sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşları,

n) Zati Demirbaş Tabanca : Emniyet Genel Müdürlüğünce temin edilmiş ve Emniyet hizmetleri sınıfı personeli ve Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerince bünyesindeki subay, astsubay ve uzman çavuşlara görev esnasında kullanılmak üzere, bedeli mukabili zati demirbaş olarak satılıp da emekli olduklarında kendilerine zati silah olarak ruhsata bağlanacak tabancaları,

o) Demirbaş Silah : Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait iş yerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları,
ö) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğü’nü ifade eder.

Genel Hususlar

Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat, mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer tüm aletlerin ülkeye sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması ya da bulundurulması 6136 Sayılı Yasa kapsamındadır.

6136 Sayılı Yasa’nın 4. maddesine göre, yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfeklerin ve mermilerinin ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması 6136 Sayılı Yasa hükümlerine tabi değildir.

Yukarıda sayılanlardan, yivsiz tüfekler, 2521 Sayılı Avda ve Sporda kullanilan Tüfekler, Nişan Tabancalari ve Av Bıcaklarının Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına dair kanunda tanımlanmaktadır. Buna göre yivsiz tüfekler ayda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan silahlardır.

Toplumun güvenlik ve esenliğini yakından ilgilendiren konular, Devletin gözetim ve denetimi altındadır. Ateşli Silahlar Hakkında Hukuki Mevzuat Nedir konulu makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benzer konular için bizi takip ediniz.

Ateşli silahları kimler taşıyabilir konulu makalemiz için TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın