Spor

Atıcı Kimdir ? Atıcılarda Aranan Özellikler Nelerdir ?

Atıcılık Sporu
Atıcılık Sporu

Atıcı Kimdir ? ; ” Normal olmayan ortamlarda insanda stres ve heyecan ortaya çıkabilmektedir. Her ikisi de atışı olumsuz etkileyen unsurlardır. Konsantre kabiliyeti atış pratikleri ile kazanılır.

O halde Atıcı kimdir ?

Atıcı Kimdir

Atıcı Kimdir

 • Atıcı, mümkün olduğu kadar düzgün, planlı ve amaçları önceden belirlenmiş bir şekilde eğitim yapmalıdır. Eğitim esnasında her atış için yeteneğini en iyi şekilde kullanmalıdır. Konsantre kabiliyetinin gelişmesi bir gecede kazanılmaz. Uzun ve sabırlı bir çalışma ister. Atıcılık fonksiyonu, konsantrenin tam olarak tükendiği noktadan sonra devam edemez. Bu nedenle eğitimlerde, performansın niteliği yapılan atışın skorundan çok daha önemlidir.
 • Atıcılığa yeni başlayanlar, önemli atış görevleri veya resmi müsabakalarda heyecanlı ve sinirli olurlar. Bu kişiler tutturacakları isabet yüzünden endişeye düşerler ve atışları üzerinde çok düşündükleri için de performans üzerindeki konsantreleri azalır.
  Bu nedenle de atıcılığa yeni başlayan kişilerin görev veya resmi müsabaka atışları, antrenman atışlarının altındadır.
 • Birçok yeni atıcının müsabaka hissiyle hareket etmesi, sinirli olmasına neden olur diye bir düşünce vardır ki bu yanlıştır. Onlar kendi kapasitelerinin dışında iyi bir atış yapamayacaklarından korkarak , kendilerini tahrik ederler.

Atıcı Kimdir? “Atıcı, attığını vuran, vurmasa da sebebini bulandır.

Atıcılık Sporu

Atıcılık Sporu

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Atıcı Kimdir ?

 • Atıcının iyi atış yapamayacağı endişesi, atış yapan diğer atıcının performansını etkilemez. Atıcı diğer atıcıların vuruşların’ düşünerek onları kontrol edemez, fakat kendi performansı üzerine iyi konsantre olarak iyi bir atış yapabilir.
 • Yeni bir atıcı stresli ve sinirli durumunu bir günde çözümleyemez. Atıcı her atışında sinirlilik durumunu yok etmek için büyük bir gayret sarf etmelidir. Atıştaki başarı durumuna göre atıcının kişiliği ve ruhsal hali de değişecektir. Atıcının karışık ruh hali ve davranışları tecrübe kazanmasıyla değişecek, performansındaki korkuları yenecek, atışa sakin düşünceli olarak girecek ve de performansı üzerindeki konsantresini tam olarak gerçekleştirecektir.
 • Atıcı, nişancı ve keskin nişancı arasındaki ince çizgiler ise şu şekilde özetlenebilir. Atıcı; bütün nişancılık sıfatları için kullanılabilen ortak bir terimdir. Tabanca taşıyan her şahıs birer atıcı olarak kabul edilir. Nişancı; her attığını vuran, vuramadığı zaman sebebini bularak yaptığı düzeltme ile olumlu sonuçlar alabilen atıcıdır. Nişancı tam puanın en az 75’ini alabilmelidir. Keskin nişancı ise; hedefleri istediği noktadan ilk atışta vurabilen, boşa hiç mermi atmayan ve tam puanın en az % 90’nını alabilen atıcıdır.

Atıcılarda Aranan Özellikler

 • Dünyadaki pek çok ülkede üstün askeri nişancıları ve şampiyon olimpik atıcıları seçerken aşağıda belirtilen kriterleri taşıyan sporcular eğitim sürecine tabi tutulurlar;

a) Yüksek konsantre yeteneği olan,

b) İstekli, hevesli,

c) Zekâ ve anlama yeteneği uygun,

d) Atletik ve spora yatkın,

e) Azimli, gayreti”, dayanıklı,

f) Cesur ve gözü pek,

g) Serinkanlı, sakin yapılı,

h) Uyumlu, problemsiz.

 • Atış tekniği üzerine hazırlanmış, doküman, yayın veya eserleri okuyan herkesin iyi bir atıcı olacağını düşünmek iyimserlik olur. İyi bir atıcı olabilmek için atıcılığın bütününü kapsayan hareketlerin öğrenilmesinin yanı sıra, tavsiyelerin de tatbik edilmesi gerekir.
 • Bu da atıcının kendi üzerinde yapacağı daimi çalışmalar sa esinde mümkün olur. Atışı meydana getiren hareket zincirine dahil olan sinir sistemi ve adale grupları kendilerinden istenen vazifeyi yerine getirmeye alıştırılmalıdırlar. Bu alışkanlıklar sadece devamlı antrenman ve her el hareketinin defalarca tekrarlanması ile elde edilir. Normal gelişmiş her insan yetiştirilirken sabırlı ve çalışkan olduğu takdirde iyi bir atıcı olabilir. Atıcılığa yeni başlayan bir kimsenin kendiliğinden en iyi metodu bulabilmesi çok zordur.
 • Buna sebep genç atıcının hemen hiçbir temel şarta haiz olmadan 10 vurma hırsı ile hareket etmesidir. Atıcı kendi başına nezaretsiz antrenman yaparsa, kullandığı sonuçsuz antrenman teknikleri alışkanlıklara dönüşür ve vazgeçilmesi güçleşir. 0 halde atıcının başlangıçta doğru yetiştirilmesi gerekir. Bundan da atıcının sadece kural ve hareketleri doğru öğrenmesi gerektiği gibi devamlı bir antrenör nezaretinde çalışması gerektiğinin de anlaşılması şarttır.

Atıcının gelişmesini belirleyen form ve metotlar aşağıdaki temel şartlara göre düzenlenmiştir.;

a) Atıcı her yardımcı egzersizi anlayarak ve tam olarak kavrayarak yapmalı ve bunların neticeye olan tesirlerini bilmelidir. Kendi kendine kritik edebilmeli hata ve eksikliklerini kendisi tespit edebilmeli, bunların düzeltilmesini yine kendi gayreti ve çok çalışması ile olacağına inanmalıdır.
b) Verilen dersler açık açık anlatılmalı, hareket tarzlarının kavram ve tasvirleri, özellikle antrenmanlarda iyi işlenecek şekilde ortaya konmalıdır. Egzersizleri kısa ve canlı izah etmek gerekir. Herkesin vazifesini nasıl yerine getirmediğini gözlemeli ve hatalarıyerinde tespit etmeli, düzeltme yollarını anında tatbik ettirmelidir. Bunlar antrenörün başlangıçta atıcının eğitilmesinde yerine getirmesi gereken temel görevlerdir.

c) Eğitim sistemli yürütülmelidir. Öğretilecek konular mantıki bir sıra takip etmelidir. Daha önce anlatılanların bir sonraki konu ile olan bağlantıları iyice ortaya çıkarılmalıdır.
d) Atıcı olmak isteyen kişiye verilen ödevler, kabiliyet ve başarı seviyesine uyacak şekilde olmalıdır.

e) Eğitim programı belirli alışkanlıkları yerleştirecek bir hedef gütmelidir. Bunun için her hareketin tekrarı sistemli bir şekilde yürütülmelidir. Eğitim en ciddi iş olarak düşünülmelidir.

Eğer makalemizi beğendiyseniz bizi takip etmeye de devam etmek için Tıklayınız

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın