Spor

Atıcılık Sporunda, İyi Bir Atış Öğretmeni’nde Aranan Özellikler


Atıcılık Sporunda, İyi Bir Atış Öğretmeni’nde Aranan Özellikler Nelerdir?

Mekanik, nişancılık ve atış eğitimini yürütecek olan öğretmenlerin atış tekniklerini bilen bu teknikleri uygulayarak yapabilen ve bütün bunlara ilaveten öğretme kabiliyeti olan, yani öğretebilen kişilerden seçilmesi eğitimin kalitesini ve verimini artıracaktır. İyi Bir Atış Öğretmeni‘nde aranan ise; personelin atış becerilerini geliştirmek için eğitim aşamalarını ve tekniklerini anlamalı ve aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır;

a) Silahın mekaniğini, sökülüp takılmasını, tutukluk sebepleri ile giderilmesini ve diğer bilgileri tam olarak bilmelidir,
b) Nişanlılıkta ustalığa ulaşmış olmalıdır,
c) Atıcılıkla ilgili dokümanları okuma, anlama ve takip etme kabiliyetine sahip olmalıdır,
d) Bilgilerini öğrencilerine sakin, sabırlı ancak ısrarlı bir şekilde anlatabilmelidir.Eğitim seviyeleri farklı olan kişiler için konuyu anlatırken orta seviyeler hedeflenmeli ve daha sonra düşük seviyedeki kişilere işlenen konu gerekli tekrarlarla bıkmadan sabırla öğretilmelidir.
e) Eğiticiliğe deneyimli bir kişi getirilmelidir. Bu husus onu konusunun uzmanı ve otoritesi yapar.

 Atış Öğretmeni

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Her çeşit atıcıyla çalışırken, eğitici onların kendi hatalarını görmelerini, sebebini anlamalarını ve çareler uygulamalarını sağlamalıdır.
Eğitici hataları birbirinden ayırmalı, şahıslara tek tek açıklamalı ve atıcının bu hataları düzeltmesi için ona yardım etmelidir.

İyi Bir Atış Öğretmeni’nin Görevlerini Özetle Belirtmek Gerekirse;

a) Atıcıyı gözleme,
b) Atıcıyı sorgulama,
c) Analiz etme,
d) Senteze uzlaşmadır.

  • Atıcı, eğiticinin kendisine yüksek vuruş sağlamak için her yardımı yapacağından emin olmalıdır. Birçok atıcının müsabakada sinirli ve heyecanlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bu heyecan ve sinirleri atış neticeleri üzerine olumsuz etki yapar. Heyecanın bastırılması atıcının vazifelerinden biridir.
  • Burada eğitici atıcıya yardımcı olmaya çalışmalıdır. Atıcının müsabaka için en elverişli durumu şöyle ifade edilebilir; Sakinlik, kendine güven, müsabakanın dış etkenlerine karşı umursamazlık ve imkanları iyi değerlendirmek.
  • İyi bir atış öğretmeni  atıcının psikolojik durumunu müsabakanın her anında değerlendirebilmeli; çünkü atıcının atış esnasında morali bazen çok çabuk değişebilir. Çok defa atıcıya kötü atışların neticesi olarak kızgınlık ve memnuniyetsizlik hissi getir. Bu hisler kötü atışa sebep olan heyecana karşı olarak meydana gelen tepkilerdir.
  • Atıcı şimdi daha dikkatli olmaya ve daha sakin çalışmaya başlar. Yapılan gözlemler, birçok defa yapılan kötü atışın atıcının hırsını körüklediğini göstermektedir, Bu hırs ile atıcının çok iyi bir formasyona eriştiği ve takip eden vuruşların yüksek olduğu izlenmiştir.

Tecrübeli Atıcıların Özellikleri Nelerdir? ve Eğiticilikte Nasıl Faydalı Olurlar?

Tecrübeli atıcılar yükseltilmiş moralin atış neticelerine olumlu tesir ettiğini iyi bilirler. Bu yüzden moralin suni şekilde elde edilmesine bile gayret ederler. Yalnız böyle karakter özelliğine sahip atıcı sayısı çok azdır.

  • Müsabakalarda iyi ve kötü vuruşların sıra ile geldikleri izlenmektedir. Böyle olması da doğaldır. Zira iyi bir vuruştan sonra o vuruşa götüren hareketlerin doğru olduğu ortadadır, Ve atıcı aynı şekilde atışına devam eder. Kötü bir atışta atıcının dengesi bozulmuştur ve artık adalelerine hakim olamamaktadır. Kötü vuruşlarda bu şekilde arka arkaya devam eder. İlk kötü atış bir işarettir. Atıcının hareketlerinde bir bozukluk olduğunun belirtisidir. Bu yüzden atıcı kötü bir atışın arkasına mutlaka bir ara vermelidir.
  • Eğitici atıcının teknik güç seviyesini iyi tanımaya mecburdur. Atıcılığa yeni başlayan biri için 6 vurmak yeterli sayılabilir. İlerlemiş bir atıcıya 8 vurmak da yeterlidir denilebilir. Ama iyi bir atıcı 7 vurursa hemen dinlenmek için ara vermelidir. İyi bir atış öğretmeni atıcıya etki ederken hareket tarzını müsabakanın gidişatına göre tespit etmelidir. Kötü vuruşlarda atıcıyı ara vermeye zorlamalı ve dinlenmesini sağlamalıdır, İyi giden vuruşlarda ise, Atıcının hızlı bir atış temposuna girmesini veya temposunu düşürmemesini temin etmelidir.

İyi Bir Eğitici Atıcının Moralini Nasıl Düzeltir?

  • Eğitici atıcıya ancak sözle etki etme olanağına sahiptir. Bu olanak bazen doğru olarak uygulanmamaktadır. Bir insanın söylenen bir kelime üzerine kızardığı, heyecana kapıldığı veya cesaretini kaybettiği açıktır. Birçok atıcı müsabaka sırasında kötü bir vuruşun söylenmesi halinde aniden soğuk bir duşun altına girmiş hissine kapılır. Bu yüzden eğitici her kelimesini düşünerek ve hedefli olarak sarf etmelidir.
  • Her gereksiz konuşma,atıcıya zarar verir diye düşünmelidir. Eğer eğitici bir sürü kelime ile vuruşun yerini söylerse, Atıcı bundan ne kastedildiğini her zaman anlayamaz. Bu söyleyiş tarzı aynı zamanda, atıcının dikkatini dağıtmaya sebep olur ve müteakip atışta konsantre olmadan atış yapmasına sebep olur. Eğiticinin bu gibi durumlarda yapılan atışı detaylıca anlatmasındansa 10 veya 9 sol aşağı demesi yeterli olacaktır.
  • Müsabaka sırasında deneyimli bir eğiticinin atıcıdaki tutukluğu gidermek için atıcıyla çok konuştuğu görülebilir. Bu tür davranış atıcı durumu tanı olarak kavramış ise doğru olarak kabul edilebilir.

Hangi Eğitim ve Gözlem Şekli En Yararlı Olanıdır?

  • Eğer, atıcı klasının zirvesinde ise eğiticinin atıcının dikkatini vuruş noktasının üzerine çekmesine lüzum yoktur. Eğitici tecrübeli bir atıcıya yardımcı oluyorsa, bu atıcıya kısa vuruş, noktasının yerini bildirmekle yetinebilir. Yüksek klasta bir atıcıyı övmek yerine, biraz yermek atıcının dikkatini toplamasına sebep olabilir dolayısıyla daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilecektir.

Makalemizi Beğendiyseniz Benzer Konular İçin TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın