Kültür Sanat Sinema

Cinler Aleminin Varlığı

cinler alemi
cinler alemi

Cinler Aleminin Varlığı Hakkında Bilmediklerimiz?

Eskiden olduğu gibi şimdi de bir kısım insanlar cinler aleminin varlığı  hakkında ihtilaf ettiler.Kimileri onun varlığını tamamen inkar ediyordu. Bazıları da onun varlığı hakkında tevillere kalkışıyor ve diyorlar ki: ” Cinden murat, insan ruhundaki kötü duygulardır; meleklerden murat da insan ruhundaki iyi duygulardır”.

 • Ruh bilginlerinden bir grup ise, cin varlığını kabul ediyorlar, ancak onları “süfli ruhlar” olarak adlandırıyorlardı. Ve süfli ruhların derhal cevap verdiklerini ancak,onların güçsüz olduklarını; feleki ruhların daha ağır cevap verip daha güçlü olduklarını iddia etmişlerdir.
cinler alemi

cinler aleminin varlığı

 • Bazı müşrikler ise, Cin’i yıldızların ruhları olarak yorumlarlar. İnsanların çoğu da cinlerin varlığına inanırlar. Cinleri inkar edenler, bir çok deliller ileri sürerler; ne var ki bu delillerin esası, onların varlıkları hakkında hiç bir bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Onun için bunlara gayet kolay cevap verilebilir.
 • Çünki bilmemek, hiç bir zaman delil sayılmaz. ( Şöyle ki; bir şeyin var olduğunu bilmemek o şeyin yok olduğunu göstermez.) Bilmediği şeyi inkara kalkışmak, akıllı insan için pek çirkin bir şeydir.

Bakınız bu hususta Allah, kafirleri nasıl yermiştir:

“Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumuda kendilerine bildirilmemiş olan şeyi yalanladılar…” (1)

 • Bir örnek verelim: Fezada dalgalanan sesleri bizim duymamız onların yokluğunu gösterir mi? Ama radyo ve televizyon icad edildikten sonra onların varlığını anladık, öyle değil mi?
  İnkarı mümkün olmayan çağın icatlarını, eskiden yaşayan insanlara güvenilir bir kimse bildirseydi, acaba böyle bir şeyin mümkün olacağını ve bir zaman gelecek ki bunların keşf edileceğini inkar edebilirler miydi? Asla!…
 • Müslüman gruplardan hiç biri, cinlerin varlığı ve Peygamberimiz (S.A.V)’in onlara da Peygamber olarak gönderildiği hususunda ihtilaf etmemiştir.
  Hatta kafirlerin çoğunluğu bile cinlerin var olduğunu itiraf ve kabul etmişlerdir.
 • Kitab ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar da tıpkı Müslümanlar gibi cinlerin varlığını kabul ederler. Müslümanlarda olduğu gibi onların içinde de cinleri inkar edenler vardır.Mesela Müslümanlardaki Cuheymiyye ve Mu’tezile grubları,cinleri inkar ederler. Oysa grupların çoğunluğu cinlerin varlığını kabul etmektedir.
  Cinlerin aleminin varlığına dair, gerek Kur’anı nasları ve gerekse Peygamber hadisleri sayılmayacak kadar çoktur. Üstelik onların varlığı tevatüren sabit olmuştur.

  Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

  Önce “Tevatür” delilini ele alalım:

  Cinler aleminin varlığına dair Peygamberlerin verdiği haberler o kadar çoktur ki artık varlıkları bizzarura bilinmiş ve sabit olmuştur.
  Cinlerin var olduğu Peygamberlerden tevatüren sabit olunca, artık büyük-küçük, alim-cahil. herkes bunu bilmiş ve kabul etmiştir. Bu kadar çok insanın tabii ki yalanda ittifakları mümkün değildir. Öyleyse Peygamberlere ümmet olduklarını iddia edenler, kesinlikle cin varlığını inkar edemezler.
  Cinler aleminin varlığını isbat eden Kur’an delillerine gelince; bunlar sayılmayacak kadar çoktur. Bir kaç tanesini serd edecek olursak;

  Allah Buyurmuştur:

  “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”(2)
  “Gerten bir takım insanlar, cinlerden bir takımına sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı”(3)
  “Ey Muhammed de ki: Cinlercen bir topluluğun Kur’an dinlediği bana vahyolundu.”(4)
  “Cinleri de daha önce dumansız ateşten yarattık.”(5)
  Cinlerin varlığına delil olan Peygamberimizin hadisleri de çoktur; bunlardan bir kaçını serd edelim:

  “Cinler Üç Sınıftır:

  1- Havada uçan cinler,
  2- Yılanlar ve Köpekler şekline bürünen cinler,
  3- Bir yere yerleşen ve gerektiğinde yolculuk yapan cinler.”(el-Hakim)

 • Cinler aleminin varlığına kesin olarak delil teşkil edecek daha bir çok hadisler vardır. Cinleri görmek meselesine gelince; eski ve yeni güvenilir kaynaklar bizlere cinleri bilfiil gördüklerini bildirmişlerdir. Bu güvenilir kaynakların bize bildirdiklerini bu yazı dizimizde tafsilatlı alarak zikredeceğiz; örnek olmak üzere bir tanesini zikredelim:
 • Büyük alimlerden el-A’meş der ki:
  “Bize bir cin göründü: ona dedim ki:
  – Yemekler içinde en çok sevdiğiniz yemek nedir?
  – Pirinç!
  Hemen onu alıp getirdik; yemek yerken lokmanın ağzına kaldırıldığını görüyordum; fakat kimseyi göremiyordum. Dedim ki:
  – Sizin içinizde de bizdeki gibi olanlar var mıdır?
  – Evet!
  – Peki sizdeki Rafızilar kimlerdir?
  – Kötülerimiz! dedi.”
  Ebu’l-Haccac el-Mezzi’nin dediğine göre, bunun A’meşe kadar olan isnadı sahihtir.
  Öyleyse Cin’in varlığı sabit olan bir keyfiyettir. Varlığına tevatür, Kur’an,Sünnet ve bizzat müşahedeler kesin bir delildir.
  Lakin biri kalkıp da şöyle diyebilir:
  – Peki varlığını isbata çalıştığınız cinler kimlerdir?

CİNLER KİMDİR? Adlı makalemizde bu konuyu ele alacağız. Bizi takip etmeye devam edin…

(1) Yunus suresi, ayet:39

(2) Zariyat Suresi, ayet:56

(3) Cin Suresi, ayet:6

(4) Cin Suresi, ayet:1

(5) Hicr Suresi, ayet:27

Paylaşımlarımızı Beğenip Desteklemek İçin Facebook  Sayfamıza da Bekleriz. TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın