Kültür Sanat Sinema

Cinler Evlenir Mi ?

Cinler Evlenir Mi
Cinler Evlenir Mi

Cinler evlenir mi? ürer mi?; Evet. Şüphesiz cinler evlenip ürerler; hem kitab hem de sünnet bizlere onların evlenip ürediklerini bildirmiştir. Kitaba gelince, Cenab-ı Hak, şu ayette bizleri bu hususta şöyle bilgilendirmektedir, “Ey insanoğulları! Siz beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır.

Cinler Evlenir Mi ?

Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü değişmedir.”(Kehf suresi, ayet: 50)

İşte bu âyet-i kerime onların evlenip ürediklerini göstermektedir. Kadı Abdul-Cebbâr der ki, “Zürriyet; aile ve çocuk demektir. Onların ince varlık olmaları, kendileri gibi ince ve latif yavru doğurmalarına mani değildir. Görmüyor musun biz bazı çok ince ve görünmeyen yaratıkları ancak çok düşünmekle görebiliyoruz. İşte onların da öyle ince ve latif olması evlenip üremelerine engel teşkil etmez.

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Allah teâla buyurdu:

“Onlara, kendilerinden önce ne bir insan ve ne bir cin dokunmuştur…”(Rahman. süresi, ayet: 56)

Bu ayet de onlarla temasın mümkün olduğunu göstermektedir

Çünkü “temas” kelimesi, bakireliği izale etmek veya genel dokunmadır. Sünnete gelince; bu babta Allah Resülii (S.A.V.) şöyle buyurmuştur, “Cinler de insanlar gibi doğururlar. Onlar sayıca daha çoktur.” ( İbn-i Ebi Hatem)

Cinlerde İnsanlar Gibi Evlenip Ürerler Mi

CİNLERLE İNSANLAR, BİRBİRLERİ İLE EVLENİRLER Mİ?

Cinler Evlenir Mi ? sorusuna cevap olarak. Bazı çevreler de, bir adamın cinlerden bir kadınla evlendiği veya insanlardan bir kadının cinle evlendiği yaygın hale gelmiştir. Acaba bu ne derece doğru olabilir, çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

“Mallarına ve çocuklarına ortak ol!”(Kehf suresi, ayet: 50)

Allah Resülii (S.A.V.) de şöyle buyurdu:
“Eğer, kişi hanımı ile cinsi ilişki kurarken besmele çekmezse, şeytan zekerine girer ve onunla beraber o da cima eder.” (Şibli,Akâmul-Mercan)

El-Hâfız İbni Hacer, İbn-i Abbas (r.a.)’dan:
“Kişi, eğer adet halinde olan hanımı ile cinsi temasta bulunursa şeytan ondan önce davranır. Kadın ondan hamile kalır ve doğan çocuk da muhannes olur. Muhannesler cinlerin çocuklarıdır…
” İbn-i Teymiye de şu sözüyle bunu teyid etti, “insanlarla cinler bir birleriyle cinsî temasta bulunabilirler ve aralarında normal çocuk doğabilir. Bu çok vuku bulmuştur.”

Paylaşımlarımızı Beğenip Desteklemek İçin Facebook Fan Sayfamıza da Bekleriz…Tıklayınız.

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın