Kültür Sanat Sinema

Cinler Yemek Yermi?

Cinler Yemek Yermi

Cinler Yemek Yeyip Su İçerler Mi?

Cinler Yemek Yermi ? Su İçerler mi? İnsanların bu hususta üç ayrı görüşü vardır. Biz bu görüşleri dörde çıkarıyoruz:
1) Ciplerin tümü yemezler, içmezler,
2) Onlardan bir sınıf yemez, içmez; diğer bir sınıf, hem yer hem içer,
3) Bütün cinler yerler, içerler. Ancak bu görüşe sahip olan kimseler kendi aralarında ihtilafa düştüler;

Cinler Yemek Yermi
Bazıları dedi ki; onların yemeleri içmeleri sadece koklama ve rahatlamadan ibarettir; ne çiğneyebilirler ne de yutabilirler.

 • Dediler ki, bunların istinad ettikleri bir delilleri de yoktur. Diğer bir kısmının görüşü ise: “Yeme içmeleri bizlerle aynı, insanlar gibi çiğner ve yutarlar.”
 • İşte Sahih hadislerin de bahsedip desteklediği ve tanıklık ettiği görüş de tam olarak budur.
  Aslında Cinlerin de çiğneyip yuttuklarını şu hadis bize açıkca ispatlamaktadır:
  «Ümeyye b. Mahşi’den Ebu Davud rivayet ediyor:
  “Şeytan onunla beraber yemek yiyordu. Allah (C.C.)’nun adını anınca, karnındakileri kustu.”

Alimlere Göre Cinler Yemek Yermi?

” Buhari’de Ebu Hüreyre (r.a.)’dan rivayet edilmiştir:
“Ona taharetlenebilmek için bir kaç temiz taş getirmesini emretti; ve şöyle buyurdu,
“Bana kemik ile hayvan tersini getirme!”
” Hayvan tersinin ve kemiğin yasaklamasının sebebi ve sırrını Ebu Hureyre sorunca, şöyle buyurdu ki:
“Çünkü onlar tamda, cinlerin yiyeceğidir!.”

 • Bana Nusaybinin cin delegesi geldi;
  -Ne güzel cinlerdi onlar!
  – Benden azık istediler. Allah’a (C.C.) uğradıkları her bir kemik ve hayvan tersinin onlar için birer azık olması için yalvardım.” (Tirmizi) Yine Tirmizi`nin Sünen’in’de sahib isnadla varit olmuştur:
 • ” Hayvan tersi ve kemikle taharetlenmeyin, çünkü onlar, cin kardeşlerinizin yiyeceğidir.” (S.A.V.) bize şeytanın sol elle yediğini, bizim ona muhalefet etmemizi tenbihlemiştir.
  Müslim ibn-i Ömer (r.a.) ?dan:
 • Peygamber (S.A.V.) buyurdu, Biriniz yemek yediğinde, sağ eliyle yesin, su içtiği zaman da sağ eliyle içsin; çünkü şeytan sol eliyle yer içer. Bu hadislerin tümü cinlerin yeyip içtiklerini göstermektedir. Bazıları son hadisi ve benzerlerini mecazi anlama hamlettiler.
 • *Şeytan sol eliyle yer” kavlini şöyle yorumladılar: Yani sol elle yemeği şeytan sever. Tıpkı kırmızı renk şeytan süslemesidir, denildiği gibi. Yani kırmızı rengi şeytan insana süsler ve ona davet eder, demektir. Alimlerden bir kısmının görüşü: Bir sözü, hakiki anlamına hamletmek mümkün iken, mecazi manaya hamletmenin hiç bir değeri, yolu ve yordamı yoktur. Cinler Yemek Yermi sorusuna eminim az da olsa ışık tutabilmişizdir.

Paylaşımlarımızı Beğenip Desteklemek İçin Facebook  Sayfamıza da Bekleriz.

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın