Kültür Sanat Sinema

Cinlerin Çocukları Neye Benzer?


Cinlerin İnsansanlardan Edindikleri Çocukların Şekli Nasıldır?

Cinlerin insanlardan edindikleri çocuklar “Muhannes” gibidirler. Cinlerin Çocukları için İbn-i Abbas der ki: Muhannesler, cinlerin çocuklarıdır.

İbn-i Abbas’a “Bu nasıl olur?” diye sorduklarında, şu cevabı verdi:

Cinlerin Çocukları Neye Benzer?

 • “Allah ve Resulü kişinin adet gören hanımı ile ilişki kurmasını yasakladılar. Şayet o halindeyken onunla cinsi ilişki kurarsa şeytan ondan önce davranır, kadın hamile kalır ve doğan çocuk da “muhannes” olur.”
 • Bunu. Tartusi (Tahrimul-Fevâhiş) kitabındaki (Muhannes nereden olur?) babında tahriç etti.

Cinlerin Çocukları Neye Benzer

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Cinlerin Kocasını Kaçırdığı Kadının Hükmü:

 • Alimler hangi sebeple olursa olsun, kocasını yitiren kadın hakkında ihtilaf ettiler. Bu babta kayda değer en güzel görüş,Ömer b. el-Hattâb (r.a.)’nın görüşüdür. İbn-i Ebid-Dünya Abdurrahman b. Ebi Leyla’dan tahriç etti.
 • Kavminden bir adam cemaatle yatsı namazını kılmak için çıktı. Kayboldu. Karısı, Ömer b. El-Hattâb (r.a.)’a gidip durumu bildirdi. Hemen durumu kadının kabilesinden öğrenmek istedi; kabilesi de onu doğruladı. Bunun üzerine kadının dört yıl beklemesini emretti. Bekledi. Sonra Ömer’e gelip sürenin dolduğunu bildirdi. Sonra Ömer, ona evlenebileceğini söyledi ve kadın evlendi. Aradan çok geçmeden eski kocası çıka geldi. Durum Hz. Ömer’e aksedildiğinde, Ömer (r.a.) dedi ki:
 • “Biriniz, ailesi sağ olduğunu bilmeden uzun zaman kayboluyor…”
  “Benim özürüm vardır…”
  “Nedir özürün?”
  “Cemaatle yatsı namazını kılmak için evden çıktım; beni cinler gelip kaptı; uzun zaman onlarla beraber yaşadım. Sonra inanmış cinler onlarla savaştı. Ve onları mağlup edip bir takım esirler aldılar. İşte ben de o esirler arasındaydım. Bana dinimin ne olduğunu sordular, Müslüman olduğumu söyleyince, “Sen bizim dinimizdensin, seni biz esir yapamayız, istersen aramızda kal, istersen ayrılıp git!” dediler ve beni onlarla kalmak ya da gitmek arasında serbest bıraktılar. Ben de aralarından ayrılmayı uygun buldum. Gece bana insan kılığında konuşan cinler geldiler, gündüz rüzgar şeklinde idiler ve ben onlara tabi oluyordum.

-Peki yemeğiniz ne idi?
-üzerine besmele çekilmeyen her şey.
-İçeceğiniz?
-Sarhoş yapmayan şarap, yani meyve suyu.
Bunun üzerine Ömer (r.a.) ister kadını al, istersen verdiğin mehiri geri al, dedi.

Paylaşımlarımızı Beğenip Desteklemek İçin Facebook  Sayfamıza da Bekleriz…

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın