Kültür Sanat Sinema

Cinlerle Beraberlik Sonrası Gusül Gerekir Mi ?

Cinlerle-Beraberlik

Cinlerle insanlar evlenebilir mi? Cinlerle beraberlik sonrası gusül gerekir mi ? Cinlerle Beraberlik Mümkün Mü ? ; Bu sorunun cevabı; İmam Hasan, Katâde, İshak ve Hakem gibi alimlerden bir grup, insanların cinlerle evlenmesini kerih gördü. Malik b. Enes’in ifadesine göre, bunun caiz olduğu anlaşılmakla beraber, hoş karşılamadığı da meydana çıkıyor. Ebu Osman Said b. el-Abbas er-Razı (el-İlhamu vel-Vesve setu) kitabında cinlerle evlenme bahsinde şöyle diyor:

Cinlerle İnsanların Evlenmesi Meşru Mudur, Değil Midir?

  • Bir takım insanlar İmam Malik b. Enc’e bir mektup yazarak, cinlerle evlenmenin hükmünü sordular. Dediler ki: “Bizim burada cinlerden bir adam var. Bizden kız istiyor. Zina yapmak istemediğini, meşru şekilde evlenip onu kendisine zevce yapmak istediğini söylüyor. Acaba bu hususta siz ne dersiniz? İmam Malik’in cevabı: “Dinde bu hususta herhangi bir sakınca görmüyorum; ancak hoş da karşılamam; Cinlerle Beraberlik yaşayan kadın hamile kaldığı zaman, kendisine:

-Kocan kimdir? diye sorulunca, o da “Cinden bir adamdır” diye cevap verirse; İslam’da fesad alıp yürür, büyük şayia ve dedikodulara sebep olur…

Cinlerle insanlar evlenebilir mi?

  • ” Ulemadan bazıları da bunu kesin olarak yasak olduğunu söyledi, delil olarak da Allah’ın, şu ayet-i kerimede; insanların kendi cinsinden olan kadınlarla evlenip muhabbet tesis ettiklerini ve bu sebeple kendilerine büyük bir lütufda bulunduğunu beyan buyurduğunu gösterdiler: “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, onun varlığının belgelerindendir…” (Rum setresi, ayet: 21)

Cinlerle birliktelik sonrası gusül gerekir mi ? Cinlerle Birliktelik Mümkün Mü ?

  • İnsanlarla cinler arasında evlilik vukua gelirse, eşler arasında uyum sağlanması mümkün olamaz; çünkü cinsler değişiktir. Evlenmenin hikmeti kalmaz; çünkü mezkur ayette işaret edilen huzur ve sevgi gerçekleşmez. Bir de Peygamber (S.A.V.)’in bunu yasakladığını delil gösterdiler.
  • Zuhri’den uzunca bir senedle rivayet edilmiştir: “Allah (S.A.V.) cinlerle evlenmeyi yasak kılmıştır.” Bu hadis mürseldir. Üstelik sened zincirinde İbn-i Lahia vardır.

Cinlerle Beraberlik

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

 

Cinlerle Cinsi Temastan Sonra Yıkanmak Lazım Gelir Mi?

Cinlerle Beraberlik, Cinlerle Beraberlik Bazı Hanefi Alimleri Yıkanmanın Gerekmediğini İleri Sürdüler.

  • Hanberi alimlerinden Ebu’l-Muali b. Müncî, ibni’l-Hattab el-Hanbeli’nin “Şerhu’l-Hidaye” kitabında şöyle zikretti: “Bir kadın dedi ki: “Bir cin, bana erkeğin kadına geldiği gibi geliyor. Gusül gerekir mi?”
  •   Hanefi alimlerinden bazılarına göre gusül gerekmez…Ebu’l-Muali dedi ki:Eğer kadın, “Bir cin bana erkek gibi temas etti yani cinsi ilişki kurdu deseydi, gusül gerekmezdi; çünkü ilaç ve ihtilam gibi ortada bir sebep yok, bu tıpkı, rüyada boşanmasız ihtilam gibidir. Cinlerle Beraberlik makalemizin sonuna geldik

Paylaşımlarımızı Beğenip Desteklemek İçin Facebook  Sayfamıza da Bekleriz…TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın