Sağlık

Çocuklarda Solunum Durması ve Nedenleri Nelerdir?


Çocuklarda Solunumun Durması ve Buna Yol Açan Nedenler

Çocuklarda solunum durması ve nedenleri nelerdir; Solunum genellikle üst solunum yollarının tıkanması (örneğin; dilin geri kayması, ağızdaki gırtlaktaki yabancı madde gibi) sonucu meydana gelir.

Çocuklarda Solunum Durması Belirtileri

Çocuklarda Solunum Durması

  • Gögüs kafesinde nefes alıp verme hareketi yoktur.
  • Nefes alıp verme sesi duyulmaz.
  • Dışarı verilen hava hissedilemez.
  • Dudaklar ve dış salgılar giderek mavileşir.
  • Hastanın bilinci kapanır(acıya tepki vermez, uyandırılamaz)

Önlemler 1:

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

1: Solunum Yollarının Açılması

• İşaret ve orta parmağa bir parça bez dolanıp ağza sokulur, hızlı bir şekilde ağız-gırtlak bölgesi aranır, (varsa) yabancı maddeler, kan, kusmuk çıkartılır. Zaman kaybedilmemelidir! Önemli olan ağzın temizliği değil, solunum için gerekli havaya yol açmaktır.

• Kafa yumuşakça enseye doğru çekilir (Böylece geriye kaymış olan dil eski yerine gelir).

• Alttaki dişlerin üstteki dişler-den daha önde durması için alt çene öne doğru çekilir. Sadece bu yöntem sayesinde bile nefes alamayan birçok hastanın yeterli derecede kendiliğinden nefes almaya başlaması sağlanabilir.

• Solunum durmasının burun yollarının tıkanması nedeniyle meydana gelmesi durumunda ağız bir parça aralık bırakılarak nefes alma sağlanır.

Solunum yollarının açılmasından sonra çocuk hala nefes alıp vermiyorsa ya da solunumu yetersizse suni solunum uygulanmalıdır.

Solunum açılması

Önlemler 2:

Suni Solunum

• Emzikteki çocuklarda uygun olan metot ”ağızdan ağız ve burna suni solunum”dur.
• Diğer tüm çocuklarda aşağıdaki sıralanan nedenlerle “ağızdan burna suni solunum” uygulanmalıdır:
• Ağızdan ağza yönteminden teknik olarak daha kolaydır; burun, eğitimsiz biri tarafından ağza göre daha iyi sıkıştırılabilir.
• Midenin aşırı gazlanması ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek olan kusura tehlikesi azaltılmış olur.
• Solunum yollarının “açıklığı ağızdan ağza yöntemine göre daha güvendedir.

Ağızdan ağza suni solunum yalnızca burunda yara veya hastalık bulunması halinde tavsiye edilir.

Ağızdan Burna Suni Solunum Tekniği:

Bebeklerde suni solunum

Solunumu uygulayacak kişi has-tanın yan tarafına geçer. Bu noktada alt çenenin öne çekilmesi şu şekilde yapılır: Bir el alın-saç sınırındayken diğer el düz bir şekilde çenenin altında durur. Sonra çenedeki el alt çeneyi öne doğru çeker; aynı zamanda alt dudağın yukarı çekilmesiyle beraber ağız sıkıca kapanmış olur. Uygulamacı ağzını açar ve
dudaklarıyla hastanın burnunun etrafını kapatır ve nefesini çocuğun burnuna üfler.

  • Hastaya nefes üflemenin sıklığı ve kuvveti konusunda farklı yaş gruplarına göre
    aşağıdaki oranlar geçerlidir. (Fikir vermek için bilgi: “Normal” bir yetişkin dinlenme
    halindeyken nefes verdiğinde, dışarı 500 ml hava çıkartır.)

Emzikteki Bebeklere: Dakikada 30-40 (her 1,5-2 saniyede bir) nefes verilir. Bir solukta
verilmesi gereken hava miktarı 60-100 ml arasındadır. (Bir yetişkinin ağız boşluğundaki
hava kadar.)

Küçük Çocuklara: Dakikada 20-30 (her 2 saniyede bir) nefes verilir. Bir solukta
verilmesi gereken hava miktarı 100-150 ml arasındadır.
Okul Çağındaki Çocuklara: Dakikada 15-20 (her 3-4 saniyede bir) nefes verilir. Bir
solukta verilmesi gereken hava miktarı 200-400 ml arasındadır.
Yetişkinlere: Dakikada 10-12 (her 5-6 saniyede bir) nefes verilir. Bir solukta verilmesi
gereken hava miktarı 800 ml civarındadır.

Önlemler 3:

Etkinlik Kontrolü

Yukarıda belirtilen hava miktarları yalnızca yaklaşık değerlerdir. Suni solunumun
başarılı sayılması için verilen her soluktan sonra hastanın göğüs kafesi yükselmelidir.
Bunun kontrolü aşağıdaki gibi yapılır:

Suni Solunumun Kontrolü

• Suni solunumu yapan kişi verdiği her nefesten sonra ağzını hastanın burnundan kaldırır
ve çocuğun başını yana çevirir.
• Bu sayede hastanın göğüs kafesinin inip inmediği gözlenir; böylece suni solunumun
başarılı olup olmadığı anlaşılır. Suni solunumu yaptıran kişinin hastaya “üflediği” hava
ağzını yukarı kaldırmasıyla çocuğun burnundan dışarı çıkabilir.

Nabız Kontrolü

• En iyisi bir başka kişi tarafından yapılmasıdır.
• Eğer ilk üç suni solunum nefesinden sonra nabız atmıyorsa, solunma ek olarak kalp
masajına da başlanmalıdır. Eğer nabız atıyorsa, birkaç doğru uygulanmış suni solunumdan
sonra çocukta solunum durması belirtilerinde ters yöne (iyiye) doğru bir gidiş (örneğin
mukozalardaki mavileşmede azalma) gözlenir.

Suni Solunumun Süresi

Hasta yeterli derecede kendi kendine solunum yapar duruma gelince suni solunum
kesilebilir. Yoksa suni solunuma (ve kalp masajına) olay yerine bir doktor gelinceye
kadar devam edilmelidir.

Suni Solunumun Tehlikeleri

Çocuklarda Solunum Durması; özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda aşırı miktarda bir hava kütlesinin aktarılması veya havanın çok şiddetli bir biçimde üflenmesi akciğerlere zarar verebilir. Bu durumlarda akciğerlerin bazı bölümleri adeta “patlar” ve çoğunlukla suni solunum olanaksız hale gelir. Diğer bir tehlike kaynağı da mideye kaçan havadır. Bu durum özellikle kafanın yanlış bir biçimde tutulması sonucu ortaya çıkabilir; mideye ulaşan hava yüzünden kusma gerçekleşebilir ve böylece midenin içindekiler akciğerlere geçer. Bunun sonucu da ağır akciğer iltihaplarıdır.

Suni Solunum Teknikleri

Suni Solunumun Özeti:

1. Solunum yollarının açılması
• Ağız açılır
• Baş arkaya yatırılır
• Alt çene öne çekilir
2. Ağızdan burna suni solunum
• Hastanın yaşına bağlı olarak hava miktarı ve nefes sıklığı seçilir
3. Etkinlik kontrolü
• Göğüs kafesinin inip kalkması
•Solunum durması belirtilerinde hızla gerileme

Süre
• Kendi kendine yeterli solunum başlayıncaya kadar
• Doktor olay yerine ulaşana kadar

Tehlikeler

• Akciğer bölgelerinin “patlaması”
• Kusmaya neden olma

Çocuklarda Solunum Durması makalemizin sonuna geldik… Benzer konuda makalelerimiz için Sağlık Kategorimizi İnceleyebilirsiniz.

 

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın