Genel

Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları


Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları :  Hasta bakıcısı tanımı nedir. Hasta bireylerine doktor ve hemşirelerin önerdiği gerekli bakım uygulamalarını ve hizmetleri veren kişidir hasta bakıcı.

Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Görevler

 • Kullanılacak ilaçları ve malzemeleri hastanın kullanımına hazırlar,
 • Doktorun önerdikleri zaman ve şekilde hastaya ilacını verir,
 • Hastanın yatış şekillerini ayarlar, giysilerini giyilmesi ve çıkarmasına yardım eder,
 • Hasta bireyinin odasının havalandırılması ve aydınlatılmasını sağlar,
 • Gerekli durumlarda hastaya sürgü ve ördek verir,
 • Hastanın genel vücut bakımını temizliğini yapar,
 • Hastaya egzersiz yaptırır, hastaya masaj yapar,
 • Hasta bireyinin yatağını yapar, beslenmesini sağlar,
 • Gerektiğinde temel ilk yardım yapar,
 • Gerektiğinde nöbet tutar,
 • Kendi sağlığı iş güvenliği için önlemler alır,
 • Gerekli dokümanları doldurur hazırlar,
 • Hasta bireyinin ailesi, doktoru, huzurevi ve bakımevi personeline bilgi verirler,

Kullanılan Alet ve Malzemeler

 • Temizlik araç ve gereçleri,
 • Sürgü, ördek,
 • Eldiven, koruyucu maske,
 • Üniforma. (Çalışılan ortamın gerektirmesi durumunda)

Hastabakıcı Mesleğinin Gerektirdiği  Özellikler

 • Hasta bakıcısı olmak isteyenlerin
 •  Normal düzeyde genel yeteneğe sahip olmaları,
 •  Bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları,
 • Yardımsever, şefkatli, merhametli, sevecen, güleryüzlü, sabırlı ve hoşgörülü, olmaları,
 •  Temiz ve düzenli, tertipli,
 •  Sorumluluk duygusu yüksek olmalı,
 • Programlı çalışmayı seven,
 • Etkili iletişim kurma becerisine sahip olmalı,
 • Hızlı ve doğru karar verebilen kimseler olmaları gereklidir.

Hastabakıcılığının Çalışma Ortamı ve Koşulları

Hasta bakıcıları genelde temel sağlık hizmetleri veren tıp merkezlerinde ve polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, huzur evlerinde, kreşlerde, fabrikalarda ve çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli kişilerin kendi evlerinde de görev yapabilirler. Çalışma ortamları temiz ve genellikle kapalı ortamlardır. Çalıştıkları kurumların özelliğine göre vardiyalı dönüşümlü olarak gece ve gündüz çalışmaktadır.

Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Sadece bakım verdiği kişilerle değil, aynı zamanda çevresiyle yakınlarıyla da iletişim içerisindedirler. Hasta bakıcıları sürekli hareket halinde her zaman çok titiz dikkatli olmak zorundadırlar. Hastaların dilinden anlamak, onlara şefkatle sabırla davranabilmekte mesleklerinde başarı için ön koşuldur. Çalışma saatleri düzenlidir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi
Anadolu Meslek Liseleri, Meslek liseleri, ve Anadolu Teknik Liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı, Hasta Bakımı dalında verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerine girişi için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,
Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6/7/8. sınıflarında yapılacak olan ”Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yılsonu Başarı Puanı (YBS) ve davranış notlarının ortalaması olan Yöneltme ve Davranış Puanının (YDP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9/10. sınıflarda ortak dersleri 11/12. sınıflarda ise bölümlere özel dersler öncelikli olarak okutulur. Alanda yer alan tüm bölümlere yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10/11. sınıfta verilmektedirler. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlilikleri içeren derslerde yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımları, öğretmen ve fizikî kapasiteleri ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak bölüm seçimi yapılır.

Eğitimin Süresi ve İçerikleri

Eğitim süresince
Ortak dersler
Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Dil ve Anlatım, Tarih , T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik , Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Milli Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme Alan Ortak Dersleri
Biyoloji, Psikoloji, Mesleki Gelişim, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İletişim, Anatomi- Fizyoloji, Mesleğe hazırlık, Diksiyon, Dal Dersleri ,Aktiviteler, Hasta Bakımı, İşletmelerde Beceri Eğitimi, Yaşlı Bakımı, Engelli Bakımı, Hasta Beslenmesi, Yaşlı Beslenmesi, Engelli Beslenmesi, Destek Hizmetleri, Mesleki Yabancı Dil, Sunum, İlkyardım, Engelli Hizmetleri, Tıp Hizmetleri, Bilgisayarda Ofis Programları

Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Hasta bakıcıları temel sağlık hizmeti veren tıp merkezlerinde, polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, huzur evlerinde ve çeşitli kurumların revirlerinde ve hasta kişilerin evine giderek görev yapabilirler. Alanda iş bulma imkanı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski hemen hemen hiç yoktur. Özellikle hasta yakınlarının gece hasta bakımı konusunda çalışabilecek eleman talebi sayısı çok fazla olmaktadır.

Burs Kredi ve Ücret Durumu

Mesleki eğitimlerine devam eden öğrenciler, işletmelerde beceri eğitimleri sırasında, ”3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
Genelde asgari ücretle işe başlarlar. Mesleki beceri, bilgi ve yeteneğe bağlı olarak verilen ücrette değişiklik olabilmektedir. Özellikle işyerinin özelliğine ve yapılan anlaşmaya bağlı olarakta ücret artışı söz konusu olabilmektedir.

Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Meslekte İlerleme

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı mezunları Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Diyaliz, Elektronörofizyoloji, Fizik Tedavi, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Hidroterapi, İş ve Uğraşı Terapisi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Laboratuar, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim), Patoloji Laboratuar, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Hastabakıcı Nasıl Olunur Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin Başvurulabilecek Yerler

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube
  Müdürlükleri,

Buraya Tıklayarak Facebook Fan Sayfamızı Beğenebilirsiniz…

Yazar Hakkında

ismail

Yorum bırakın