Genel

Memurlarda Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir?

Memurlarda Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir

Uzmanalan ekibi olarak bu gün sizlerle paylaşacağımız konulardan birisi ile karşınızdayız. Memurlarda Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir? başlıklı konumuzda Devlet Memurlarından kimlerin ateşli silah taşıyabileceği konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Konumuz oldukça uzun başlıklardan oluşuyor bu nedenle kısım kısım sizlerle paylaşacağız.  Yazımızın devamını incelemenizi öneriyoruz.

TRT’de Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir ?

TRT Kurumu Genel Müdürlüğü ve Radyo Televizyon Kurumlarında çalışanlar için yazdığımız bu makalemizde kimlerin ateşli silah taşıyabileceğine dair bilgileri sizlerle paylaşmaya başlayalım.

  •  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü ve radyo televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan baş teknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakim, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten mühendis, basmühendis, uzman, basteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenler; meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.

Memurlarda Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir?

  •  Genel Müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten basmühendis, mühendis, uzman, basteknisyen, sef teknisyen ve teknisyenlere; meskûn bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler. Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup nakleden hizmetlerine; grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler,

Memurlarda Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir?

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

 

DHM’de Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir ?

  •  D. H.Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı hava liman ve meydanları merkezlerinden uzakta bulunan VOR – NOB – DME ve Rd / Link-Rd / FAR gibi seyrusefer yardımcı cihaz istasyonlarinda görev yapan teknik personele; meskûn bölgeler dışında görev yaptikları sırada demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.

Adalet Bakanlığı Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir ?

  • 14.06.1930 tarihli ve 1721 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine;
  • Adalet Bakanlığı’na bağlı taşralardaki adliye binaları ve tutuk evlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoforlerine; görev yerinde ve görev başında demirbasa kayıtlı silahları taşıyabilirler.
  • İnfaz koruma baş memurları ile memurlarına; ceza ve tutuk evinin dışında demirbaşın; kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler,
  • Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarca uygun görülen hizmet aracı soforlerine; görev yerinde ve görev basında demirbasa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler,

Devlet Demiryolları’nda Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir ?

Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Devlet Demiryolları’na ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist, tren şef ve gardı frenlere;

Gençlik Spor Genel Müdürlüğün’de Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir ?

Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Aticilik ve Avcilik Federasyonu atıs malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personele,

  • Paraya Zilyet Olanlar : 09.06.1932 tarihli ve 2004 Sayılı icra ve iflas Kanunu’na göre; Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 11. maddesine dayanarak bu görevi yapan kişilere memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları ya da varsa zati silahlarını taşıyabilecekler,
  •  Veznedarlar görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler,
  • Tahsildarlara; fiilen görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler,

Memurlarda Ateşli Silahları Kimler Taşıyabilir? konulu makalemizin sonuna geldik,umarız faydalı olmuştur.

Eğer makalemizi beğendiyseniz facebook sayfamızı beğenip bizi takip etmeye  devam etmek için TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın