Genel

Mermi Nasıl ve Nereden Satın Alınabilir?


Uzmanalan ekibi olarak bu gün sizlerle Mermi Nasıl ve Nereden Satın Alınabilir ? konusu ile ilgili bilgi paylaşacağız.  Mermi Nasıl Satın Alınabilir? başlıklı konumuzda, Valilerce taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerin;

 1. Nasıl ve ne yolla mermi alabileceğini,
 2. Silah Taşıma veya Bulundurma Hakkının Nasıl Yitirildiğini,
 3. Vefat Halinde Yapılacak işlemleri açıklamaya çalışacağız.

Mermi nasil ve nerden satin alinabilir

Mermi Nasıl ve Nereden Satın Alınabilir?

Valilerce taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerin; kurum, kuruluş veya iş yeri demirbasına kaydedilecek her silah için, yıllık en fazla 200 adet mermi satın alınabilme hakları vardır.

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

 • T. C. Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı her yıl Bakanlıkça tespit olunur.
 • Silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumundan veya usulüne uygun olarak yurt dışından ithal edilmek suretiyle karşılanmaktadır.
 • İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla iki yüz adet mermi satın alma izni verilmektedir. Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılabilir;

(1) Yetki verilen kamu kurum ve kuruluşa bağlı baş bayi ve bayiler, ithal edilen mermileri, tasıma veya bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla 200 adet olmak üzere satabilir,

(2) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atış alanı veya Poligon sahipleri, işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, yönetmeliğin 65. maddesinde tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılayabilir. Mermi satın alma izni için Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir.

 • Hak sahipleri, mermi satışı yapan müesseselere bizzat başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik ve belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
 • Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve mermileri kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı bulundukları İl Valiliklerine bildirmek zorundadırlar.
 • Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsat iptaline  kadar gidilir ve bir daha ruhsat verilmez.

Mermi Nasıl ve Nereden Satın Alınabilir

Silah Taşıma veya Bulundurma Hakkının Kaybı :

Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerden sonradan yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen hallerden birine girmesi nedeniyle silah tasıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin, yeni ruhsat talepleri kabul edilemez. Ayrıca mevcut silah ruhsatları da iptal edilerek, silahlar zapt edilir.

 • Bu silahların zapt edildiği tarihten itibaren 6 ay içinde silah sahibinin isteği de dikkate alınmak suretiyle, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanabilir. Bu süre içerisinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.
 • Yönetmeliğin 3. maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ruhsat, iptal edilen silahlar hakkında da yukarıdaki fıkra hüküm uygulanır.

Vefat Halinde Yapılacak işlemler :

 • Taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilen kişilerin vefatı halinde, bu kişilere ait silahin, mirascılarının tümünün muvafakati ile varislerden birine kanuni bir engel yok ise devri sağlanabilir.
 • Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde ise Vali bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli bir süre ile  silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlayabilmektedir.

Mermi Nasıl ve Nereden Satın Alınabilir? konulu makalemizin sonuna geldik umarım faydalı bir bilgi paylaşımı olmuştur..

Eğer makalemizi beğendiyseniz facebook sayfamızı beğenip bizi takip etmeye  devam etmek için TIKLAYINIZ

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın