Spor

Tabanca Atış Eğitimi Ve Zihinsel Hazırlık

Atış Eğitimi
Tabanca Atış Eğitimi

Tabanca Atış Eğitimi incelikleri; başarılı bir atış yapabilmek için uyulması gereken atış teknikleri altı başlık altında incelenecektir. Bu teknikler gez ve arpacık nişangâhına sahip tüm silahlarda aynı şekilde uygulanır. Aralarında sadece nişan vaziyeti dediğimiz duruş ve pozisyon tekniğinde farklılıklar görülür.

Tabanca Atış Eğitimi Ve Zihinsel Hazırlık Aşamaları;

 • Atış teknikleri aynı olduğu halde diğer silahlardan daha küçük, daha hafif, gez arpacık mesafesi daha kısa ve desteksiz olarak atılıyor olması, tabancanın atış başarısını güçleştirir. Tabanca Atış Eğitimi yaparken nişancılık kurallarından herhangi birinde çok küçük bir hata yapılması, merminin derhal hedefin çok dışına kaymasına sebep olur.
Atış Eğitimi

Tabanca Atış Eğitimi

 • Tabanca Atış Eğitimine girmeden önce belirtilmelidir ki, çok su kullanmak iyi temizlik yapmak demek değildir. Atışta da bu böyledir. Çok fişek harcayarak iyi bir atıcı olmayı beklememek gerekir. İyi atış yapmak da atıcılık ve nişancılık esaslarına uyarak çok çalışmakla olur. Eğer çalışmada gerekli nazara bilgi ve beceriler kazanılmamış ise en iyi tabancanın bile yapabileceği şey yoktur.
 • Bir atıcının kendisine güvenebilmesi için önce kendini sonra da tabancasını tanıması gerekir. Nişancılık ve atıcılık konusunda asgari bilgileri öğrenmiş bir atıcı tanımadığı bir tabanca ile atış yapacak olursa sonucun hüsran olacağı açıktır. Tabanca Atış Eğitimi için yetersiz zaman ve kısıtlı fişek mazeret kabul edilmez. Günde 20 dakikamızı vererek çok kısa sürede iyi bir atıcı olabiliriz. Çalışmalarımızda her zaman ve mutlaka fişek kullanmamız gerekmez. Bazen kuru tetik ile bazen de manevra mermisi ile çalışmamız yeterli olacaktır.
 • Aşağıda inceleyeceğimiz başlıklardan en önemlisi hangisidir? Bazılarına göre duruş / Pozisyon, bazılarına göre kabza kavramadır. Aslında hepsi de çok önemlidir. Doğru olan tüm bunların bir araya geldiğinde bir anlam ifade ettiğidir. Bu nedenle atış tekniklerine geçmeden önce iki temel hazırlık aşamasından bahsetmek yerinde olacaktır.

 Tabanca Atış Eğitimi ve Zihinsel Hazırlık

 •  Atışa sistematik olarak yaklaşacak olursak ve her şeyin öncelikle düşüncede başladığından hareketle; atışta başarılı olabilmek için, insanın düşüncelerini olumluya yönlendirmesinin önemli bir anahtar olduğu bir gerçektir. Atış işlemi aslında bilinç ve bilinçaltı faaliyetlerinin aynı anda koordineli olarak yapılmasını mecbur kılmaktadır. Bu nedenle bir atıcı, eğer bilinçaltının gücünü keşfedemiyorsa, iyi bir sonuç elde edemeyecektir.
 • Atıcı atış ile ilgili düşünce tarzını sistematik olarak düzenlemeye istekli olup, bilinçaltına yeni, bilinçli yön ve bilgi girişi yaptığında atışlarında olumlu değişmeler olduğunu görecektir. Tabii tersi durum da geçerlidir. Eğer siz zihinsel olarak beyninize “atış yaparken patlama sesinden çok korkuyorum”, “heyecanlanıyorum” veya “ellerim titriyor” şeklinde bir kodlama yaparsanız bu aynı anda bilinçaltına işlenir.
 • Siz atış yapma işlemine başladığınızda farkına bile varmadan “elleriniz titrer”, “heyecanlanabilirsiniz” veya henüz patlama sesini bile duymadan silahın patladığı anda gösterdiğiniz tepkileri göstermeye başlarsınız. Tüm teknik kuralları uyguladığınız halde başarılı olamayabilirsiniz. Başarısızlığınızın nedeni öncelikle bu konudaki beceri ve kabiliyet eksikliklerinden ziyade bilinçaltına kodladığımız olumsuz ön yargılardır.

İyi Bir Atıcı Olabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?

 • İyi bir atıcı olabilmek için, insanlar gereksiz ve yanlış sınırlamaları doğru kabul ederek bir nevi kendilerini hipnotize ederler. Yani kendi koydukları yanlış kuralların ve yasaların bir müddet sonra esiri olan ve bu yüzden iyi atış yapamayan birçok atıcı ortaya çıkar.
 • İyi bir atıcı olacağınıza inanır, zihninize bunu kazırsanız yarı yarıya amacınıza ulaşmışsınız demektir. Bundan sonra geriye teknik bir takım adımları atmak kalır. İnsan bilinçli olarak düşünebildiği, güvenle beklediği ve mümkün olduğuna inandığı her şeyi yapabilir. Bu noktada öncelikle iyi bir atıcı olacağımıza inanmak ve içtenlikle bunu istemek zorundayız. Genelde iyi atıcıların patlama sesinden irkilmedikleri yönünde bir görüş hakimdir. Ancak bu doğru değildir.

İnsan Anatomisinin Atışa Etkileri;

 • İnsan Anatomisinin Atışa Etkileri Bölümünde de açıklandığı üzere her atıcı patlama sesinden korkabilir veya irkilebilir. Fakat diğerlerinden farkı patlama sesini duyduktan sonra irkilmeleridir. Diğerleri ise daha patlama sesini duymadan irkilerek nişan hattını bozduklarından hep kötü atış yaparlar.
 • Bunun sebebi, patlama sesinin, çekirdek namluyu terk ettikten sonra hava ile temas etmesinden meydana gelmesidir. Yani ses, çekirdeğin silahı terk etmesinden sonra oluşur. Siz bu noktada gerçekten patlama sesini duyup irkilseniz bile, çekirdek atış hattı düzgün iken namluyu terk ettiğinden hedefi vuracak ve nişan hattının bozulması bu sonucu değiştirmeyecektir.
 • Ancak genelde herkes patlama sesinin, iğnenin kapsüle çarpması ile meydana geldiğini zannettiğinden ve patlama sesiyle irkilmenin aynı anda olması ön kabulünü bilinçaltına kodlandığından, horoz iğneye temas etmeden önce irkilme refleksini harekete geçirirler. İğnenin kapsüle vurduğu zaman ile çekirdeğin namluyu terk etmesi arasında saniyenin binde biri kadar bir süre geçer. İrkilme refleksini saniyenin binde biri kadar geciktirdiğimizde başarı oranımız ciddi ölçüde artacaktır.
 • Yine aynı şekilde, genelde iyi atıcıların ellerinin hiç titremediği zannedilmektedir. Oysa gerçek şudur ki, tüm iyi atıcıların da elleri her zaman titrer hiç bir insan vücudunun doğal salınımına engel olamaz. Bu ön kabulle hareket eden iyi bir atıcı, arpacık ve gez ayarını iyi yaptıktan sonra hedef üzerindeki salınımın en aza indiği noktada tetiğe baskı uygular, ateş eder ve hedefi vurur. Ama bunu bilmeyenler titremenin geçmesini ümitsizce bekler dururlar. Fakat salınım bir türlü yok olmaz.

 

Propecia The side effects of Propecia appear rarely because Finasteride contains the male sexual hormones and it does not cause negative reactions from the side of the body. Motilium Online

Paylaşımlarımızı Beğenip Desteklemek İçin Facebook  Sayfamıza da Bekleriz

Yazar Hakkında

Füsun

Yorum bırakın